AlternaMedia

Estonia hav

Stefan Torssell: M/S Estonia – Svenska statens haveri

Direkt från tryckpressarna! Boken M/S Estonia av Stefan Torssell skildrar inte bara ett märkligt fartygshaveri utan också hur mörkläggningen av 852 människors död genomfördes. En gripande bok som inte lämnar någon oberörd.

Beställ ditt exemplar idag! 249 kr, direkt i din brevlåda, inklusive frakt!

Du kan även köpa boken genom att sätta in 249 kr på AlternaMedias BG: 108-0357 och ange Ditt eventuella kundnummer hos oss eller namn och adress, samt skriva “Estonia”.

Stefan Torssell slutade skolan som femtonåring och gick till sjöss. Efter fem år på haven började han på folkhögskola. Studierna ledde till Uppsala universitet och en examen med förvaltningsinriktning.

Han arbetade därefter några år som kommunal tjänsteman, trivdes bra med arbetet, men betraktade stora delar av verksamheten som resursslöseri. I dag sköts verksamheten effektivare.

Efter en styrmansexamen arbetade han som styrman under många år och tog därefter en sen sjökaptensexamen. År 1995 tillträdde han en tjänst som byrådirektör på Sjöfartsverket. ”Jag kände mig till en början som hemma.”

Ganska snart upptäckte han att Sjöfartsverket hade slutat att utfärda regler för sjöfarten.

En dag kom en kollega in på hans rum och berättade hur säkerhetsarbetet hade satts ur system. Stefan Torssell kunde inget annat göra än att lyssna. Vid ett möte med anhöriga till omkomna på Estonia insåg han att det mesta av sanningen aldrig nått allmänheten.

Stefan Torssell har därefter ägnat Estoniakatastrofen 20 år av sitt liv, sökt i dokument och intervjuat hundratals människor. Han har även besökt det tyska varv där Estonia byggdes.

Han ingick tidigt i riksdagens Estoniagrupp där parlamentariker, jurister, författare, anhöriga och överlevande ingår. Inbjudna gäster har varit försvarsministern, ÖB och flera andra prominenta makthavare. Gruppens mål är att få till stånd en ny och oberoende undersökning varför Estonia förliste.

Torssell presenterar slutsatserna av sitt gedigna arbete i sin nya bok. Det är hans tredje bok, själv säger han att det är hans viktigaste.

 

Se alla våra böcker..


.